Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Завршна међународна конференција

Дана 26. фебруара 2021. године, одржана је Завршна међународна конференција Пројекта Методе радног оспособљавања. Део учесника конференцију је пратио преко „zoom“ платформе, док је део учесника био присутан у Хотелу Хилтон.

Завршна конференција имала је за циљ да сумира кључне пројектне активности и представи акциони план, који је крајњи резултат истих. Поред учесника из Србије, укључила је и представнике Европске уније, као и колеге из Грчке и Италије, који се баве датом темом и спроводе или су спровели сличне пројекте.

Тако, поред излагања координатора о реализованим пројектним задацима, представник истраживачке агенције Ипсос изнео је кључна запажања сходно налазима секундарног и примарног истраживања обављених за сврхе Пројекта. Затим, представник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања говорио је о минималном сету стандарда у области језичких, нумеричких и дигиталних знања и вештина, док је представник школе Бранко Пешић изнео најважније налазе и искуства стечена током спровођења обука и рада са полазницима, као и препоруке за даљи рад са циљном групом. На крају, експерти на пројекту предочили су детаљно акциони план, који је резултат рада на Пројекту и који је изродио смернице и препоруке за доносиоце одлука када је даљи рад на датој теми у питању. Додатно, штампана верзија акционог плана подељена је учесницима.

Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција
Завршна међународна конференција

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.