Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Први састанак радне групе

Дана 3. децембра 2019. године одржан је први састанак Радне групе у оквиру пројекта „Методе радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији“ (UP NOW). Поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – координатора пројекта, као и партнера Националне службе за запошљавање и Факултета политичких наука, Радну групу чине и представници следећих институција: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Уније послодаваца Србије, Привредне коморе Србије.

    Чланови Радне групе прошли су детаљно кроз пројектне активности и навели редослед реализације истих:

  • Истраживање (идентификација недостатака, мапирање приоритетних група) – подуговарање треће стране
  • Осмишљавање тестова (уз верификацију) – подуговарање треће стране
  • Тестирање циљне групе
  • Осмишљавање програма обука (уз верификацију) - подуговарање треће стране
  • Спровођење програма обука

Као посебан циљ издвојила се жеља координатора и свих учесника да резултати пројекта буду одрживи те да се добијена методологија испитивања и вршења обука интегрише у постојећи систем у складу са важећим прописима, као и да тако дефинисан начин рада буде изводљив и након престанка пројектног финансирања.

Радна група

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.