Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Уводна конференција

Дана 16. јуна 2020. године, одржана је Уводна конференција на Пројекту Методе радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Том приликом, присутне је у име Министарства и партнера, Националне службе за запошљавање и Факултета политичких наука, поздравила помоћница министра Мирјана Ћојбашић. Додатно, представила је укратко главне циљеве пројекта и план имплементације.

О директивама Европске уније које се односе на програме доживотног учења, као и о упоредној праски у земљама Европе, говорила је Кристина Ђурић, менаџер пројекта.

Тања Илић из Националне службе за запошљавање предочила је тренутну ситуацију када је у питању тржиште рада у нашој земљи, а имајући у виду циљну групу Пројекта, као и потребе, али и иницијативе које се спроводе и које би требало спроводити у циљу обучавања и запошљавања нискоквалификованих.

На уводној конференцији, учествовали су и представници Епале националног тима за подршку који су представили платформу, кaо и модалитет будуће сарадње у циљу промовисања Пројекта и спровођења активности.

С обзиром на нешто касније одржавање уводне конференције него уобичајено, добијена је прилика да се представе и први резултати имплементације пројекта. Тако, Срђан Богосављевић из истраживачке агенције Ипсос представио је резултате секундарног истраживања спроведеног за потребе Пројекта, те упознао учеснике са начином спровођења примарног, које подразумева анкетирање циљне групе, a које се тренутно спроводи.

Поред представника координатора и партнера, као и горе наведених организација, учешће су узели и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Агенције за квалификације, Привредне коморе Србије и Уније послодаваца.

Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција
Уводна конференција

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.