Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Управни одбор

Дана 18, септембра 2020. године одржан је састанак Управног одбора Пројекта Методе радног оспосбљавања.

Дневни ред је подразумевао следеће ставке: менаџмент пројекта, реализоване пројектне активности, предстојеће пројектне активности, извршење буџета, утицај епидемиолошке ситуације на имплементацију, извештавање (наративно, финансијско).

Све одлуке донете су једногласно. Договори потенцијално могу бити промењени уколико се едпидемиолошки услови знатно погоршају.

Записник са састанка усвојиће сви чланови Управног одбора, а исти ће бити уврштен у редовно извештавање.

Наредни састанак Управног одбора планира се за крај новембра 2020. године.

Управни одбор
Управни одбор
Управни одбор
Управни одбор
Управни одбор

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.