Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Састанак Управног одбора

Дана 21. јануара 2021. године одржан је састанак Управног одбора Пројекта Методе радног оспосoбљавања.

Дневни ред је подразумевао следеће ставке: обуке, акциони план, округли сто, завршну/међународну конференцију, медијску кампању, извршење буџета, пренос средстава партнерима, извештавање (наративно, финансијско).

Све одлуке донете су једногласно.

Под предстојећим пројектним активностима разговарало се о: одржавању трећег округлог стола (предлог 5.2.2021. године), међународне и завршне конференције (предлог: спајање два догађаја у један, укључивање учесника путем неке од „online“ платформи, предлог термина: 26.2.2021. године), изради и публикацији Акционог плана и реализацији програма обука (извршење у току; извођач обука: ОШ Бранко Пешић; завршни извештај до 1. фебруара 2021. године, презентација резултата на округлом столу).

Записник са састанка усвојиће сви чланови Управног одбора, а исти ће бити уврштен у редовно извештавање.

Састанак Управног одбора
Састанак Управног одбора
Састанак Управног одбора

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.