Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Округли сто

Дана 22. септембра 2020. године, одржан је Округли сто у оквиру Пројекта Методе радног оспособљавања, у просторијама Српске академије наука и уметности.

Исти је први у низу округлих столова у оквиру Пројекта. Био је прилика да се представе резултати последње спроведене пројектне активности – тестирања кандидата, односно процене језичких, нумеричких и дигиталних знања и вештина путем стандардизованих тестова, а које је реализовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Важно је напоменути да је тестирању претходило истраживање, које је дало приказ самопроцене кандидата. Округли сто био је прилика да се сагледају разлике у самопроцени и реалној оцени знања испитаника. Такође, дати скуп помогао је да се начелно дефинише програм обука, као и пилот гурпа.

Од изузетне је важности понудити циљној групи корисне обуке, које ће допунити њихова недостајућа знања, првенствено вештине, које ће им даље олакшати свакодневни живот, али и приближити их тржишту рада.

Округли сто
Округли сто
Округли сто
Округли сто
Округли сто
Округли сто

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.