Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Други округли сто

Дана 16. октобра 2020. године, одржан је други округли сто у оквиру Пројекта Методе радног оспособљавања.

На другом у низу округлих столова, централна тема била је даља разрада програма обука, као и реализација истих, нарочито имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију. Наиме, разговарано је о редоследу предмета који ће бити део обука. Тако, дошло се до закључка да се са кандидатима прво ради дигитална писменост, а након ње и уз њу, језичка и нумеричка. План је да се обуке спроводе по групама, које броје од 10 до 15 кандидата и уз поштовање свих прописаних мера заштите.

Додатно, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, као и Агенција за квалификације, пружиће подршку будућем извођачу обука, како са аспекта чланства у Радној групи пројекта, тако и у оквиру својих искључивих надлежности у образовном систему Републике Србије.

Координатор пројекта још једном је подвукао да је од изузетне важности понудити циљној групи корисне обуке, које ће за примарни циљ имати приближавање полазника тржишту рада.

Други округли сто
Други округли сто
Други округли сто

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.